Afet Tekrar İmar Fonu kurulmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi

Afet Tekrar İmar Fonu kurulmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi

Ak Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Afet Yine İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Teklife nazaran, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması gayesiyle Afet Tekrar İmar Fonu kurulacak.

Fonun İdare Konseyi, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Liderinden oluşacak.

Yönetim Heyeti, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak fiyatını ve harcama programlarını belirleyecek. Fonun yapısı ve işleyişine ait adap ve asıllar fon tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler; bütçeye bu emelle konulacak ödenek; Fon tarafından kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun hedefine uygun olarak İdare Heyeti tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere Fondan, İdare Şurası onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu biçimde aktarılan fiyatlar bir yandan genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, başka yönetimler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fon, bağımsız kontrol standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ait mali datalar, en geç üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan yönetimler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlü olacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri münasebetiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri münasebetiyle yapılan süreçler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleri ile ilgili süreçler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kuralıyla beyan edilen gelirden yahut kurum yararından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti ismine sağlanan dış finansmanı, Afet Yine İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Bakan yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, birebir gaye doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri dışında kalan ve bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Bakan yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen fiyatlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkili olacak.

Öte yandan, teklifin birinci imza sahibi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin hususlarının görüşmeleri sırasında milletvekillerinin “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında toplanan paranın fona aktarılıp aktarılmayacağına dair sorusu üzerine, toplanan bu paranın fona aktarılmayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Siyaset