TTB: Sıhhatte değişim vakti

TTB: Sıhhatte değişim vakti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Yalnızca 2022’de 2.685 genç tabip yurtdışında çalışma için başvurmuş ve son 10 yılda yurtdışına gitmek için