Ali Babacan, 'Yurt Dışı Vatandaşlar Hareket Planı'nı Açıkladı: "Yurt Dışı Milletvekilliğini Getireceğiz"

Ali Babacan, ‘Yurt Dışı Vatandaşlar Hareket Planı’nı Açıkladı: “Yurt Dışı Milletvekilliğini Getireceğiz”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Yurt Dışı Vatandaşlar Aksiyon Planı’nı açıkladı. Babacan, “Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini direkt TBMM’ye yansıtmak emeliyle yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Madem bu vatandaşlarımız yurt dışındayken oy kullanıyorlar kendi ülkelerinde bulundukları sıkıntılar, içinde yaşadıkları problemler ve bunların tahliliyle ilgili kendi seslerini duyuracak milletvekillerini bir bakıma Meclis’e göndermiş olacaklar” dedi.

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Yurt Dışı Vatandaşlar Aksiyon Planı’nı açıkladı. Babacan, şunları söyledi:

“ÜLKEMİZİN HİÇBİR FERDİNİ DÜNYANIN HİÇBİR HYERİNDE YALNIZ BIRAKMAMAYA KARARLIYIZ”

“YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISININ 6 BUÇUK MİLYONA VARDIĞINI SÖYLÜYORSAK BUNUN TEMELİ 62 YIL EVVEL ATILDI”

Dış göç tarihimizin kilometre taşlarından birinci emekçi göçünün üzerinden şu anda neredeyse 62 yıl geçmiş durumda. Merasimle o birinci Almanya’ya giden emekçilerimizin otobüslere bindirilip uğurlandığı günleri bir hatırlayalım. Bugün prestijiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısının 6 buçuk milyona vardığını söylüyorsak, bunun temellerinin 62 yıl evvel atıldığını söylemek yanlış olmaz. Ekmek parası kazanmak, ailesine bakmak, geçimini sağlayabilmek niyetiyle kısa müddetli olacağını düşünerek gitmişlerdi. Konut sahibi ülkelerde süreksiz gözüyle bakıyorlardı. Hasebiyle kapsamlı bir siyaset, kapsamlı bir program konut sahibi ülkelerde uygulamıyordu. Tam da bu sebeple yurt dışına çalışmak amacıyla giden emekçilerimize ‘misafir işçi’ dendi. Hem gidenler bunu süreksiz görüyordu hem de konut sahibi ülkeler kısa bir müddetliğine görüyordu. Bu sebeple büyük ahenk zorlukları yaşandı. Kaç kuşak geçti aileler büyüdü fakat bu yaklaşım 2000’li yıllara dek devam etti. Çok problemler yaşandı ancak bu kadar vakit sonunda kalıcı oldukları kabul görmeye başlandı. Buna bağlı olarak da ahenk ve iştirak siyasetleri geliştirilmeye başlandı.

“YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ YAŞADIKLARI ÜLKELERDE VATANLARINI SAVUNAMAZ DURUMA DÜŞTÜLER”

Son yıllarda ise yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yalnızca seçim devirlerinde hatırlanan beşerler oldu. Bir kişinin dürtülerine bağlı özelleştirilmiş dış alakalarla yurt dışındaki insanlarımızın hayatı daha da zorlaştı. Daima hengame eden, dünyayla arbedeli, prestiji azalan bir ülkenin vatandaşı olmak bizim yurt dışındaki insanlarımız içinde daha güç bir ortam oluşturdu. Bulundukları toplumlarda ‘Sizin Türkiye’ye bakın’, ‘Sizin cumhurbaşkanınızın söylediklerine bakın’ diye kendi yaşadıkları ülkelerde vatanlarını savunamaz duruma düştüler. Üstelik seçim beyannamelerinde 3-5 cümleyle yer alsalar da verilen kelamlar tutulmadı.”

“SAYIN ERDOĞAN’IN DOSTUM DİYE KUCAKLAŞTIĞI BEŞERLER OTORİTER LİDERLER”

Ülkemizin son yıllarda demokrasiden giderek uzaklaşması, Avrupa Birliği standartlarından da kopmamıza sebep oldu. Yüzünü Şangay’a otoriter ülkelere çeviren bir zihniyet ile yönetiliyoruz maalesef. Sayın Erdoğan’ın dostum diye kucaklaştığı insanlara şöyle bir bakın. Artık geldiğimiz noktada bunların birden fazla kendi ülkelerinde otoriter başkan, otokrat rejimlerin başında olan beşerler. Meğer 2003-2004’te bu türlü miydi? Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde müzakerenin başlama basamağında bu türlü miydi? O vakit en yakın en sık görüştüğü kimlerdi? İngiliz başbakanıydı, İtalya başbakanıydı, Fransa cumhurbaşkanıydı. Dostum diye onlarla daha sık görüşürdü. Halbuki zihniyet değişip evrilince, demokrasiden otokrasiye evrilen bir zihniyete sahip olunca artık dostum diye kucaklaştığı insanların dar kalıplarda baskı altında yaşadığı ülkelerin başındaki otoriter önderler. Ne demişler ‘Arkadaşını söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim.’

“YURT DIŞI MİLLETVEKİLLİĞİ GETİRİLECEK”

Demokratik kazanımlarımıza sahip çıkıp daha güçlü bir atılım yapacağız. Tam demokrasiyle daha yeterli bir kıssa yazacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olmanın prestij sağladığı günler daha da güçlü formda gelecek. Milletlerarası prestijimizi tekrar kazandığımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başı dik bir formda gururla hayatlarını sürdürdükleri günler inşallah çok yakında. DEVA Partisi olarak tüm hareket planlarımız bütüncül bir yaklaşımla bunu hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yurt dışı vatandaşlar ihtisas kurulu kurarak vatandaşlarımızın haklarının mevzuat açısından ve yasal taban açısından güçlendirilmesini sağlayacağız. Ayrıyeten yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini direkt TBMM’ye yansıtmak hedefiyle yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Madem bu vatandaşlarımız yurt dışındayken oy kullanıyorlar kendi ülkelerinde bulundukları problemler, içinde yaşadıkları meseleler ve bunların tahliliyle ilgili kendi seslerini duyuracak milletvekillerini bir bakıma Meclis’e göndermiş olacaklar. Bu yapısal değişimlerle birlikte yurt dışında verilen oylarla oradaki vatandaşlarımızın gündemini ve önceliklerini Meclis’e taşıyan vekillerin seçilmesini sağlayacağız. Böylelikle yurt dışına verilen oyların Türkiye’de bölgelere dağıtılmasıyla oluşan ve hakkaniyetli temsili zedeleyen durumu ortadan kaldırmış olacağız. Yurt dışındaki gençlerimizin ülkemizle bağlarını müdafaaları ismine birinci pasaportum uygulamasıyla 30 yaş altı gençlerden pasaport için defter ve harç bedeli almayacağız. Gençler birinci sefer pasaport için müracaat ediyorsa o müracaatta ne pasaport defter parası var ne de harç var. Fiyatsız pasaportunu alacak. Her yıl 10 bin gencimizi özel programlarla Türkiye’ye getireceğiz. Planlı, kapsamlı değişim programları için ‘Köprü’ ismini verdiğimiz eğitim, gençlik ve kültür platformunu da oluşturacağız. ‘Köprü’yü bu alandaki proje ve dayanakların çatı platformu olarak inşa edeceğiz. Denklik süreçlerini ve üniversite kabul süreçlerini kolaylaştıracağız. Meslek diplomalarının karşılıklı tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelerek kullandıkları araçlar ile ilgili de önlemler alacağız.

Her konsolosluk bölgesi için ilgili ülkelerdeki kanaat başkanları, bilim insanları, sanatkarlar ve başarılı girişimcilerle bölgedeki dış misyon temsilcilerinin yer alacağı bir ‘danışma kurulu’ oluşturacağız.

“KONSOLOSLUK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Diasporamızın mevcut durumunu yansıtmayan Anayasa’nın 62’nci hususunu revize edeceğiz. Anayasa’da diasporamızdan ‘yurtdışında çalışan Türk İşçileri’ olarak bahsedilmektedir. Yapacağımız değişiklikle diasporamızın haklarının anayasal tabanını güçlendireceğiz. Bulundukları ülkelerde yerleşik olduklarını kabul ederek hudut ve vatandaşlığın ötesinde bir tanımlamayla diasporamızın Türkiye’nin ayrılmaz bir modülü olmasını anayasal teminat altına alacağız. Anayasanın 62’nci unsurunda yapılacak değişiklikle devlete, diasporamızın hak ve menfaatlerini müdafaası, lisan ve kültürel kimliğini koruması ve anavatanla bağlarını geliştirilmesi için faal sorumluluk yükleyeceğiz. Diasporamıza yönelik çalışmalar birden fazla kurumun sorumluluğu altındadır. Hazırlayacağımız ‘Diaspora Çerçeve Yasası’ ile hizmetlerin genel çerçevesini belirleyeceğiz. Kurumlarımızın yetki ve sorumluluklarının hudutlarını netleştireceğiz. Maddede, yurtdışındaki vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlere yönelik eşgüdümün asıllarına yer vereceğiz. Diasporamıza yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın diasporaya yönelik hizmetlerde yetki ve sorumluluklarını artıracağız. İlgili kamu kurumlarının iştiraki ile Diaspora Siyasetleri Uyum Şurası oluşturacağız. Farklı kurumlar tarafından yürütülen misyonların eşgüdümünü sağlayarak Bakanlıklar Arnası Ortak Kültür Komitesi’ni gereksinimler doğrultusunda yine yapılandıracağız. Kontrol ve raporlama sistemlerini güçlendireceğiz. Her konsolosluk bölgesi için ilgili ülkelerdeki kanaat başkanları, bilim insanları, sanatkarlar ve başarılı girişimcilerle bölgedeki dış misyon temsilcilerinin yer alacağı bir ‘danışma kurulu’ oluşturacağız. Vatandaşlarımızın yoğunluk durumu ve konsolosluklara uzaklıkları dikkate alınarak dış temsilciliklerimizin sayısını artıracağız. Gezici konsolosluk sistemini yaygınlaştırarak birebir hizmetleri konsolosluk açılamayan yerlerde de sunacağız. Konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi için insan kaynağının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatlarında görevlendirilen işçinin diasporamıza yönelik hizmet sunumlarını daha nitelikli hale getireceğiz. Bu ünitelerde diasporamıza mensup bireylerin istihdam edilmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın konsolosluklara mümkün olduğunca az gitmesini sağlamak maksadıyla dijitalleşmenin getirdiği imkanları azami ölçüde kullanarak süreçlerin ve dokümanların internet üzerinden gerçekleştirilmesini ve teslimini sağlayacağız.”

Kaynak: ANKA / Aktüel